telemetry

تله متری چیست ؟

تله متری به فرآیند اندازه گیری پارامتر یا جمع آوری اطلاعات از یک یا چند ایستگاه دور از مرکز یا غیر قابل دسترس و انتقال اطلاعات از طریق یک ارتباط تمام اتوماتیک گفته می شود به نحوی که داده ها از ایستگاه های راه دور برای واحد مانیتورینگ ارسال شود.

Encoder_diagram

اینکودر های افزایشی(Incremental )

اینکودر افزایشی , در صورت چرخش رتور به اندازه معین تنها یک پالس در خروجی تولید می شود.

transistor

روش های نامگذاری ترانزیستور

برای نامگذاری ترانزیستورها، سه روش مشهور در دنیا وجود دارد. گرچه تعدادی از کارخانجات در گوشه و کنار دنیا از سیستم نامگذاری خاصی استفاده می نمایند. آن سه روش، عبارتند از: :: نامگذاری روش ژاپنی :: نامگذاری روش اروپایی :: نامگذاری روش آمریکایی اینک نامگذاری هر یک از سه روش فوق توضیح داده خواهد شد.